Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

X edycja „Szkolnego konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS”

Z okazji Światowego Dnia AIDS w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach 5 grudnia 2018r. zorganizowano X edycję „Szkolnego konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS”.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów Zespołu Szkół w Rozogach, którzy rozwiązywali przygotowany quiz na platformie KAHOOT.
Laureatkami konkursu zostały:
Zuzanna Kaczmarczyk – I miejsce – klasa III A,
Michalina Dąbkowska – II miejsce – klasa III LO,
Kinga Małż – III miejsce – klasa III A.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia za udział w konkursie.
Nagrody zostały ufundowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szczytnie, Aptekę „NOWA”  w Rozogach oraz Firmę Ubezpieczeniową „Anielskie Ubezpieczenia” z Rozóg. Konkurs nadzorowała komisja w składzie: Anna Kanak - st. asystent PZ i OZ PSSE w Szczytnie, Teresa Zyśk -  pielęgniarka szkolna. Konkurs została zorganizowany z inicjatywy Agnieszki Olender oraz Piotra Radocha – nauczycieli LO w Rozogach.

Czytaj więcej: X edycja „Szkolnego konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS”

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI UTWORÓW KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ROZOGACH

6 marca 2017 r. odbył się po raz 15 Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego o zasięgu powiatowym. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Sekretarz Gminy Pani Monika Grudziądz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Nowotko, dyrektorzy szkół  i przedszkoli, instytucji kulturalnych, księża, rodzice.
Konkurs odbył się pod hasłem: „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. Pani Joanna Wasik Dyrektor Zespołu Szkół w Rozogach przywitała gości przybyłych na uroczystość. Recytatorom życzyła powodzenia, a wszystkim słuchaczom radości z obcowania z poezją ks. Jana Twardowskiego, gdyż jak sam poeta powiedział „Poezja to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka”. Następnie przekazała głos konferansjerom: Julii Kudrzyckiej oraz Szymonowi Murawskiemu , którzy poprowadzili konkurs.
Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży poezji ks. Jana Twardowskiego i doskonalenie wypowiedzi artystycznej. W tym roku wzięli udział w konkursie uczniowie ze szkół podstawowych w Rozogach, Klonie, Spychowie, Olszynach, Szczytnie (SP nr 3), Kolonii oraz uczniowie z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, Gimnazjum nr 1 w Szczytnie, Gimnazjum w Spychowie, Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Świętajnie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielbarku, Gimnazjum w Lipowcu i Olszynach.  Recytatorzy musieli najpierw przejść próg eliminacji szkolnych, aby zakwalifikować się do finału. Uczestnicy tradycyjnie przygotowali dwa dowolnie wybrane utwory ks. Jana Twardowskiego. Rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalna.

Czytaj więcej: POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI UTWORÓW KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ROZOGACH

Drzewa i krzewy lasów mazurskich

XIII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Drzewa i krzewy lasów mazurskich” w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach

24 marca 2017r. w Liceum Ogólnokształcącym w Rozogach, odbyła się XIII edycja Konkursu Wiedzy Ekologicznej, pod hasłem „Drzewa i krzewy lasów mazurskich”.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W eliminacjach wstępnych wzięło udział 25 uczniów, zaś w finale 9 osób rywalizowało  w trzyosobowych zespołach. Etap finałowy odbył się w trzech rundach, w I uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę dotyczącą zagadnień z ekologii, ochrony przyrody i środowiska, II etap finału polegała na rozwiązaniu zadań problemowych i praktycznych z zakresu tematycznego konkursu, w III części zostały przedstawione diaporamy, pt. „Drewno – surowiec doskonały”.
Zwycięzcami finału konkursu zostali:
I miejsce – Daria Łysiak, Dajana Zuzelska, Lidia Trzcińska
II miejsce – Łucja Gronowska, Daria Darmofał, Michalina Świder
III miejsce – Aleksandra Ejdys, Dominika Pliszka, Michalina Świder
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Spychowo. Konkurs oceniała komisja w składzie: pani Teresa Kobus i pani Marzena Murawska. Organizatorem konkursu był pan Piotr Radoch, nauczyciel biologii w Zespole Szkół w Rozogach.

Czytaj więcej: Drzewa i krzewy lasów mazurskich

OLIMPIADA WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ

17 lutego 2017r. odbyły się w Szczytnie powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Wzięły w nich udział dwuosobowe drużyny z czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczycieńskiego. Nasz Zespół Szkół reprezentowały uczennice klasy III LO- Daria Darmofał i Łucja Gronowska. Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 70 pytań testowych dotyczących problematyki obronności, pierwszej pomocy oraz zasad ruchu drogowego. Najlepiej z trudnym testem poradziły sobie uczennice z naszej szkoły. Zajęły I miejsce i zakwalifikowały do etapu wojewódzkiego Olimpiady. Otrzymały gratulacje, dyplomy oraz ciekawe nagrody z rąk pana starosty Jarosława Matłacha.  Uczennice przygotowywał nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Waldemar Zyśk.

POWIATOWY XIV KONKURS RECYTATORSKI UTWORÓW KS. JANA TWARDOWSKIEGO

30 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Rozogach odbył się po raz 14 Konkurs Recytatorski Utworów ks. Jana Twardowskiego.
Konkurs odbył się pod hasłem: „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.
Celem konkursu jest upowszechnianie wśród młodzieży poezji ks. Jana Twardowskiego i doskonalenie wypowiedzi artystycznej. W tym roku wzięło udział 23 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów w Rozogach, Dąbrowach, Świętajnie, Wielbarku. Recytatorzy musieli najpierw przejść próg eliminacji szkolnych, aby zakwalifikować się do finału. Uczestnicy tradycyjnie przygotowali dwa dowolnie wybrane utwory ks. Jana Twardowskiego. Rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI oraz młodzież gimnazjalna.
Jury w składzie: Cezary Ilczyna – aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Teresa Sielska – nauczyciel języka polskiego,  dyrektor naszego gimnazjum w latach 1999-2007, ks. Józef Midura – Proboszcz parafii Rozogi, nauczyciel religii w  Zespole Szkół w Rozogach, oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
W kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się:  Małż Kinga (I miejsce), Zołud Oliwia (II miejsce) oraz Łukowska Wiktoria (III miejsce). Wyróżnieni zostali: Jędrzejczyk Zuzanna, Napiórkowska Paulina oraz Wojtczak Wiktoria.
W kategorii młodzieży gimnazjalnej najlepsza okazała się Klaudia Mysiorska, II miejsce zajęła Klaudia Jędrzejczyk, a III miejsce Zuzanna Madej. Oprócz laureatów wyróżniono 6 osób: Weronikę Dominikę Kłos, Magdalenę Lenkiewicz, Sandrę Mierzejewska, Roksana Rochnalska, Anita Skonieczna, Magdalena Wielk.
Przewodniczący jury p. Cezary Ilczyna, aktor, nauczyciel dykcji i emisji głosu pogratulował laureatom. Ponadto omówił występy uczestników konkursu oraz przedstawił jak zwykle cenne wskazówki, jak dobrze recytować utwory ks. Jana Twardowskiego.

Czytaj więcej: POWIATOWY XIV KONKURS RECYTATORSKI UTWORÓW KS. JANA TWARDOWSKIEGO