Napis "Zespół Szkół w Rozogach" kolor pomarańczowy

Logo Biuletynu Informacji Publicznej - link do BIP


Logo "Funduszy Europejskich", "Wrmia i Mazury", "Unii Europejskiej

Święto Szkoły 19 X 2018r.

Jak co roku uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Rozogach. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej, przebiegała zaś pod hasłem: „Ławki tablica kreda łza jak diabeł się kręci szukam nawet kawałka mej szkoły świętej pamięci”.


Czytaj więcej: Święto Szkoły 19 X 2018r.

Jubileusz 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego

21 marca 2017 roku odbyla się uroczystość Jubileuszu 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Rozogach.

Szanowni Państwo! Drodzy uczniowie!
….W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.
Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą  jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.
W naszej szkole najważniejszy jest młody człowiek, który pełen ufności wkracza w nasze mury, a my staramy się sprawić, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy uczniom możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań, a także sprawdzenia się w różnorodnych olimpiadach, konkursach,  zawodach sportowych. Motywujemy do pracy, podejmowania wyzwań, ale również uczymy odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań.
Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale  dziś jednak skupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość…..

Czytaj więcej: Jubileusz 20-lecia Liceum Ogólnokształcącego

Święto Szkoły 2016

19 października 2016r. odbyło się Święto Szkoły pod hasłem:„…Zawsze  jest jakiś ciąg dalszy, który okazuje się ważny.”
             ks. Jan Twardowski

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Patrona i Społeczności Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach  w Kościele pw. Św. Marii  Magdaleny w Rozogach. Dalsza część  uroczystości przebiegała w sali gimnastycznej. Swoją  obecnością  zaszczyciło nas wielu gości m.in. Wójt Gminy Rozogi pan Zbigniew Kudrzycki, przewodniczący Rady Gminy pan Marek Nowotka, sekretarz  Urzędu Gminy pani Monika Grudziądz, dyrektor GOK pan Wojciech  Szewczak, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy : pani Bernadeta Zdunek, pani Marzena Błaszczak i pani Jolanta Stolarczyk oraz bardzo wielu rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców panią Małgorzatą Litwińczyk, pani Maria Zgiep lekarz  z Przychodni Zdrowia  „Rodzina”, ksiądz- dziekan – Józef Midura i ksiądz- dziekan- senior Józef Dziwik oraz proboszcz parafii Klon Krzysztof Salamon. Honorowymi gośćmi były koordynatorki Projektu ERASMUS +:  Maria Theodoridou - Grecja , Nataša Mesić Muharemi  - Chorwacja,   Mojca Janzekovic - Słowenia  oraz  Anita Dąbrowska –Polska – koordynator z naszej szkoły.  Przybyłych Gości przywitała pani Joanna Wasik – Dyrektor Zespołu Szkół w Rozogach. Głównym punktem programu było  uroczyste ślubowanie  uczniów klas pierwszych na Sztandar Szkoły. 
Z rąk rodziców i wychowawców pierwszoklasiści  otrzymali  krawaty  w kolorze pomarańczowym i pamiątkowe znaczki. Część artystyczną  przedstawili uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem swoich wychowawców: Iwony Bryszewskiej, Mirosława Gotlib i Jarosława Drózd. Na zakończenie  wszyscy uczniowie otrzymali słodki upominek, a  zaproszeni goście , rodzice i nauczyciele spotkali się przy kawie i herbacie.

Czytaj więcej: Święto Szkoły 2016

DEN 2016

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności szkół ponadgimnazjalnych złożyli najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, życząc przede wszystkim zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz ogromu cierpliwości.

Wigilia szkolna

„Piąty talerz” to tytuł przedstawienia, które odbyło się w Zespole Szkół w Rozogach w dniu 21 grudnia 2015r. Przedstawienie to nawiązywało do tradycji nakrywania do stołu w czasie Wieczerzy Wigilijnej, kiedy to każda rodzina dostawia dodatkowe nakrycie dla „gościa”, który może się    w tym dniu zjawić, z przesłaniem co w czasie Wigilii powinno być rzeczywiście najważniejsze.  Po przedstawieniu ks. Józef Midura przeczytał modlitwę i złożył wraz z panią dyrektor świateczne życzenia dla całej spłeczności Zespołu Szkół w Rozogach.

Czytaj więcej: Wigilia szkolna