mini - kalendarium

kwiecień 2014
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

odliczanie

do końca II semestru

szukaj


Prezentacja projektów edukacyjnych - Klon

Dnia 21 marca 2012 roku w oddziale gimnazjalnym w Klonie uczniowie klas drugich przedstawili prezentacje multimedialne projektów edukacyjnych pt. „Inwentaryzacja  gniazd bociana białego w naszej okolicy” i „Czy w naszej szkole występuje cyberprzemoc”? Z przeprowadzonych przez grupę zajmującą się przemocą rówieśniczą ankiet wynika, że większość uczniów naszego gimnazjum nie miała styczności z cyberprzemocą i nie stosuje jej. Młodzież z zainteresowaniem obejrzała pokazy i wysłuchała informacji na temat bociana białego  i przemocy stosowanej przy użyciu Internetu i komórki. Udział w projekcie umożliwia uczniom zdobywanie i rozwijanie umiejętności kluczowych takich jak: współpraca w grupie, komunikowanie się, stawianie pytań,  formułowanie wniosków, planowanie pracy, samokontrola i samoocena oraz prezentowanie wyników pracy na forum.

Na przełomie grudnia i stycznia w naszym gimnazjum realizowany był projekt „Czy w naszej szkole są talenty artystyczne?”. Brali w nim udział uczniowie klas drugich z oddziału w Klonie. Opiekunem projektu była pani Aldona Kaczmarczyk. Spośród uczniów tego oddziału na podstawie obserwacji i wywiadów wyłoniono tych, którzy przejawiali uzdolnienia artystyczne. Były to talenty: wokalne, plastyczne, recytatorskie i muzyczne. Po przygotowaniu materiałów dokonano prezentacji projektu, która odbyła się 9.02.2012r. Jej odbiorcami byli rodzice uczniów, nauczyciele oraz pani dyrektor Joanna Wasik z panią wicedyrektor Krystyna Brzostek. W programie prezentacji były występy artystyczne: Natalii Pławskiej, Szymona Kozikowskiego, Barbary Dzierlatka, Mileny Popiołek oraz wystawa prac plastycznych Elżbiety Dzierlatka i Marleny Kaczyńskiej. Prezentacja spotkała się z miłym przyjęciem zarówno przez rodziców  jak i nauczycieli. Na zakończenie panie dyrektor wręczyły pamiątkowe dyplomy dla bohaterów prezentacji.